Vi inviterer til en presentasjon av Elvekortløsningen til Elveguiden og en erfaringsutveksling fra elver som...

Hvordan oppdatere nettsidene før sesong? Hvordan gjøre løsningen best mulig for sportsfiskere og forvaltningslag?

Møtet...

Hvordan håndtere rømt oppdrettslaks i elva? Gode rutiner er viktig om vi skal finne synderne...

Oppsynet er forvaltningslagets ansikt utad mot sportsfiskerne. Hvordan jobber vi for at alle skal ha...

Mye kan gå galt i en elv – utslipp, sykdom, rømt oppdrettsfisk. Vi gjennomgår beredskapsportalen...

Bekkerestaurering – se hen til sidebekkene

til

Rune Krogdahl og Torstein Rognes vil dele av sine erfaringer med bekkerestaureringene de har gjort knyttet til sine respektive lakseelver, Orkla og Gaula. Vi vil få et innblikk i hvordan vi går fram for å få tilbake eller bedret produksjonen av fisk i disse viktige bidragene til elvene våre.

Møter er fra klokka 19:00 til 20:30.

Etter foredraget er det muligheter for å stille spørsmål og diskutere viktige forhold som vi bør tenke på når vi forvalter laksen.

Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Klikk her for å bli med i møtet