Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Østlandsregionen til digitalt regionmøte. Tema er...

Befaring av habitattiltak og prat om flaskehalsanalyse

til

Invitasjon til fagtur og befaring av habitattiltak og prat om flaskehalsanalyse. Stjørdalselva har mange gode eksempler til etterfølgelse. STENGT FOR PÅMELDING.

I forbindelse med medlemsmøtet på Ersgard og Scandic Hell 28.-29. oktober, inviterer vi også til en tilslutningsdag med Befaring av habitattiltak og prat om flaskehalsanalyse.

Vi starter denne befaringen med lunsj klokken 12:00 før vi blir guidet til et knippe av restaureringstiltakene som forvaltningslaget har gjennomført i og ved Stjørdalselva. Her vil det bli mye å lære for de som har lyst til å gjøre det samme, som å restaurere sidebekker, åpne flomløp/sideløp og koble bekkene sammen igjen med hovedelva. Det har også kommet en kjempemessig flaskehalsanalyse av Stjørdalselva. Denne vil vi også belyse og se på hvordan framtiden kan bli for laks og sjøørret i vassdraget.

  • Påmelding til denne turen gjøres til ayna@lakseelver.no . Påmelding er nå stengt.
  • Avmelding må skje innen 1.oktober, hvis ikke blir vi nødt til å fakturere ihht. hotellets avtale.

Kostnader

Norske Lakseelver har fått innvilget et tilskudd for å arrangerer denne fagturen, slik at flest mulig av våre medlemmer kan delta. Vi vil derfor kunne sponse:

  • Møte/befaring og buss 27.oktober
  • Lunsj og middag 27. oktober
  • Overnatting på Scandic Hell 27.-28. oktober á kr 1020,-

Koronarestriksjoner

Vi vil følge opp myndighetenes krav til smittevern og gi tilbakemeldinger til alle påmeldte om situasjonen endrer seg på en måte som vil få konsekvenser for gjennomføringen av dette møtet.

For spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Håkon Berg Sundet