Bolstadelva

Bolstadelva er nederste del av Vossovassdraget, fra fjorden og opp til Evangervatnet.

Du finner oversikten over fiskemulighetene i Bolstadelva www.bolstadelva.com