Storlaks mellom fjell og fjord

Anadrom del av Vossavassdraget som starter ved Bolstadfjorden i vest utgjer ein strekning på meir enn 35 kilometer austover og inn i Hordaland fylke.

laks fra vosso
En flott laks fra Vosso. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen
Generell beskrivelse av fisket

Vassdraget er stengt for ordinært fiske etter anadrom laksefisk. Teigdalselva er open for fiske etter sjøaure i perioden 15.7. – 15.9. 2017. Utenom detre blir det kun gjennomført eit avgrensa forskningsfiske med eigne fiskereglar i Bolstadelva og Vosso. Meir informasjon om dette finn ein på www.bolstadelva.com og www.vosso.no

Fiskeregler

Vassdraget er stengt for ordinært fiske etter anadrom laksefisk. Teigdalselva er open for fiske etter sjøaure i perioden 15.7. – 15.9. 2017. Utenom detre blir det kun gjennomført eit avgrensa forskningsfiske med eigne fiskereglar i Bolstadelva og Vosso. Meir informasjon om dette finn ein på www.bolstadelva.com og www.vosso.no