Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Søgne og Songdalselva i 2019
2,49
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
90
Totalt antall fisk fisket
5
Laks 7kg og over
64
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier