Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Søgne og Songdalselva i 2020
1,89
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
147
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
132
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fredag 17.september vil det foregå søppelrydding langs kortsonen under Målselvfossen. Dette skjer i regi av "Hold Norge rent 2021". Målselvfossen elveierlag takker for innsatsen og den viktige jobben som gjøres for å holde elva vår ren!

Målselva

Fra andre medier