Fra andre medier

Fangst- statistikk i Søgne og Songdalselva i 2017