Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Søgne og Songdalselva i 2020
1,89
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
147
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
132
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Gjestefiske i Kongsfjordelva er populært og til vanlig blir en stor andel av gjestefiskedøgnene utsolgt allerede tidlig om vinteren. Nå i år har den pågående koronapandemien ført til en del ledige døgn for kommende sesong. (please find in english below)

Kongsfjordelva

Fra andre medier