Søgne og Songdalselva

Nesvahølen og Jenshølen
Flott flomelv
Unik og uregulert
Søgne- og Songdalselva hadde før forsuringen startet, et godt fiske etter laks og sjøaure. Den opprinnelige laksestammen døde ut, men sjøauren ...