Nesvahølen og Jenshølen

Flott flomelv

Unik og uregulert

Les mer

Søgne- og Songdalselva hadde før forsuringen startet, et godt fiske etter laks og sjøaure. Den opprinnelige laksestammen døde ut, men sjøauren overlevde forsuringen og elva ble etter hvert kjent som ei svært god elv for fiske etter sjøaure. Mange års kalking av sidebekkene, og generelt bedre vannkvalitet, har ført til at elva i dag produserer laks. De siste årene er det tatt flere storlaks i elva, og det blir nå tatt mer laks enn sjøaure, målt i antall kilo. Elva er biotopisk unik, den er ikke regulert, og fisken kan bevege seg uhindret fra utløp og opp til elvas utspring i underåsen.