Røssåga og Leirelva Elveeierlag SA Forvaltningslag som også omsetter fiske – tilpasset samvirkeforetak. Tilpasset bestemmelsene i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 – Samvirkelova. Vedtektseksempelet har vært til gjennomlesning hos Brønnøysundregistrene 23/9-13 (arkiv ref.: 201303319-2) og deres kommentarer er innarbeidet.

Elveside/Vedtekter
Fiskesoner
Fangst-statistikk i Røssåga i 2022
4,01
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
140
Totalt antall fisk fisket
23
Laks 7kg og over
66
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

NJFF- Finnmark har hatt årsmøte i Alta. Et viktig tema har vært bekjempelse av pukkellaks og aktuelle løsninger. Fra oss i BJFF synliggjorde vår leder – Geir Kristiansen hvilke planer og erfaringer vi har fra både Kongsfjordelva og Storelva.

 

Kongsfjordelva

Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Fra andre medier