Røssåga og Leirelva Elveeierlag SA Forvaltningslag som også omsetter fiske – tilpasset samvirkeforetak. Tilpasset bestemmelsene i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 – Samvirkelova. Vedtektseksempelet har vært til gjennomlesning hos Brønnøysundregistrene 23/9-13 (arkiv ref.: 201303319-2) og deres kommentarer er innarbeidet.

Elveside/Vedtekter
Fiskesoner
Fangst-statistikk i Røssåga i 2022
4,01
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
140
Totalt antall fisk fisket
23
Laks 7kg og over
66
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Barn, unge og familier har i år vært samlet til 22 små og store arrangementer langs NLs medlemsvassdrag fra sør til nord for å lære mer om- og oppleve den fantastiske villaksen.
 

Sportsfiske/Inspirasjon

Det har trolig aldri blitt fanget færre villaks i Norge enn i år. Både elvefisket og sjølaksefisket svikter over mesteparten av landet. Norske Lakseelver er dypt bekymret. 

Sportsfiske/Fangst

Fra andre medier