Laksefiske i Uskedalselva

Vi laksefiskere er ikke bortskjemt med tilgjengelige laksefiske i Hardangerfjorden, men Uskedalselven er en av de få vassdragene som har levert bra laksefiske i fjorden siste 10 årene. 

Uskedalen er et meget spennede vassdrag som ligger et stykke ut i fjorden. Elven er en typisk vestlandselv der godt fiske ofte komme når vannstanden stiger. Fangstene de siste årene har variert fra ca 1 tonn laks til 3-400 kg laks i året. Det er mange som er interessert i fiske i Uskedalen og interessen for elven er stor. De siste årene har det blitt solgt 10 kort på hele vassdraget i døgnet