Desinfiseringsstasjon "Fiskebua ved Solheim bru"

Desinfiseringsstasjon "Fiskebua ved Solheim bru"

Desinfiseringsstasjonen "Fiskebua ved Solheim bru" som ligger ved utløp av elva i Flekkefjorden

Desinfiseringsstasjonen "Fiskebua ved Solheim bru" som ligger ved utløp av elva i Flekkefjorden

Solheim
6968Flekke
Norge