Bergen Sportsfiskere (BS)

Bergen Sportsfiskere (BS)

Bergen Sportsfiskere er en fiskeforening med ca. 250 medlemmer. BS tilbyr fiske for sine medlemmer i Stryn, Loen, Vosso, og Eio. BS jobber for å øke fiskeinteresse; tilby ulike kurs og aktiviteter, gi fangsrapporter og salg av fiskekort.

BS ble startet i 1933 som følge av generell misnøye blant flere av byens sportsfiskere med de rådende forhold i allerede eksisterende jakt og fiskeforeninger. Det ble besluttet å danne en ny forening for sportsfiskere i byen, en forening som skulle tilrettelegge og bedre forholdene for både fiske og fiskere.

Foreningens mål:

Å øke og kultivere fiskebestanden i vann og elver
Å utbre god fiskekultur og motarbeide ulovlig og hensynsløst fiske.
Å skaffe medlemmene godt fiske ved leie av fiskeretter.
Å øke interessen for, og utvikle ferdighet i flue- og slukkast ved instruksjon og avholdelse av konkurranser.

 

Les mer

Dette er Bergen Sportsfiskere

Bergen Sportsfiskere er en fiskeforening med ca. 250 medlemmer. BS tilbyr fiske for sine medlemmer i Stryn, Loen, Vosso, og Eio. BS jobber for å øke fiskeinteresse; tilby ulike kurs og aktiviteter, gi fangsrapporter og salg av fiskekort.

BS ble startet i 1933 som følge av generell misnøye blant flere av byens sportsfiskere med de rådende forhold i allerede eksisterende jakt og fiskeforeninger. Det ble besluttet å danne en ny forening for sportsfiskere i byen, en forening som skulle tilrettelegge og bedre forholdene for både fiske og fiskere.

Foreningens mål:

  1. Å øke og kultivere fiskebestanden i vann og elver
  2. Å utbre god fiskekultur og motarbeide ulovlig og hensynsløst fiske.
  3. Å skaffe medlemmene godt fiske ved leie av fiskeretter.
  4. Å øke interessen for, og utvikle ferdighet i flue- og slukkast ved instruksjon og avholdelse av konkurranser.