Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
41.9m3

Om Gaula i Sunnfjord Vald-og soneoversikt

Fiskerettshavarane i den anadrome delen av Gaula er organisert gjennom eitt elveeigarlag, Gaula Elveeigarlag, etter lakse- og innlandsfiskeloven og forskrift 25. juni 2013 om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk.

Elva er delt opp av fem fossar, og er ulik både i eigenskapar og forventing til fangst, men dei gode fiskeplassane er fordelt over store delar av elva og er ved gitte høve attraktive fiskeplassar. De enkelte fiskerettshaverne i elva selger selv fiskekort.