40-Pund klubben

Laksebørs

Bilde Vekt Art Fangstdato Sone Fisker Fiskested Redskap Gjenutsatt Oppdrettsfisk
21.50kg Vina Max Warr Kista Nei Nei
20.20kg JØRAHOLMEN SONE Franki Wolfson Detsika Nei Nei
21.70kg JØRAHOLMEN SONE Bent Håvard Romsdal Langstilla Nei Nei
19.00kg Vina Benjamin Hykkerud Nedre Sierra Nei Nei
21.00kg RAIPAS SONE Knut Flage Pathakorva Nei Nei
20.90kg Vina Kristian Østlyngen Nedre Sierra Nei Nei
21.50kg RAIPAS SONE Egil Thomassen Ellilaholmen Nei Nei
22.00kg Sandia Jay Precourt Gilvoniska Nei Nei
19.50kg JØRAHOLMEN SONE Jay Precourt Langstilla Nei Nei
20.50kg Vina Roy Hermann Heggelund Nedre Sierra Nei Nei
18.20kg Sautso Svein Eggen Kotaniemi Nei Nei
19.00kg JØRAHOLMEN SONE Knut Emil Thomassen Langstilla Nei Nei
24.50kg RAIPAS SONE Einar Antonsen Midterfaret Nei Nei
21.50kg Sandia Ron Weber Nei Nei
18.50kg Sandia Hans Georgii Nei Nei
20.40kg Vina Bår Røkenes Nedre Sierra Nei Nei
19.50kg RAIPAS SONE Arne Handegård Haraldholmen Nei Nei
20.30kg Vina Paul Ronny Gschib Bollo Nei Nei
18.20kg JØRAHOLMEN SONE Vidar Hoel Jorra Nei Nei
21.00kg RAIPAS SONE Torger Pedersen Forbygninga Nei Nei
21.50kg JØRAHOLMEN SONE Jim Schneider Brattstrømmen Nei Nei
22.00kg JØRAHOLMEN SONE Roar Haldorsen Langstilla Nei Nei
18.20kg RAIPAS SONE Trond Opgård Midterfaret Nei Nei
24.00kg JØRAHOLMEN SONE Willy Thomassen Øvre Sorrisniva Nei Nei
20.50kg JØRAHOLMEN SONE Svein Tore Nilsen Åkergjerdet Nei Nei

Oppsummert etter Art

Art Antall Vekt Gj. snitt Størst Minst
Other 83 1, 707.69 20.574578 26.69 18.20
Laks 3 62.70 20.900000 22.50 20.00

Oppsummert etter Redskap

Redskap Antall Vekt Gj. snitt Størst Minst
Other 76 1, 569.89 20.656447 26.69 18.20
Flue 10 200.50 20.050000 23.00 18.40