40-Pund klubben

Laksebørs

Bilde Vekt Art Fangstdato Sone Fisker Fiskested Redskap Gjenutsatt Oppdrettsfisk
21.30kg RAIPAS SONE Bjørn Jørgensen Haraldholmen Nei Nei
18.20kg Sandia Halvard Rasmussen Sandia Nei Nei
20.00kg RAIPAS SONE Nils Petter Nilsen Elvestrand Nei Nei
24.00kg JØRAHOLMEN SONE Kai Morten Isaksen Langstilla Nei Nei
23.00kg Sandia David Clark Richardholla Nei Nei
18.70kg RAIPAS SONE Geir Bergkvist Killistrømmen Nei Nei
21.20kg RAIPAS SONE Henrik Kassow Andersen Pathakorva Nei Nei
20.00kg RAIPAS SONE Ole Kristian Furulund Haraldholmen Nei Nei
21.00kg JØRAHOLMEN SONE Ward Woods Langstilla Nei Nei
18.20kg Vina Ernst Schleipmann Nedre Sierra Nei Nei
26.69kg Sandia Ulf-Arne Jungård Nilsen Mikkeli Nei Nei
20.00kg Sandia Karianne Johansen Sandiakoski Nei Nei
18.20kg RAIPAS SONE Pål Apall Haraldholmen Nei Nei
18.40kg Sandia Bjørn Stenvold Flue Nei Nei
19.00kg Sautso Bjørn Rune Gjelsten Tørmenen Nei Nei
23.00kg JØRAHOLMEN SONE Shirley Deterding Langstilla Nei Nei
20.50kg RAIPAS SONE Harry Johansen Forbygninga Nei Nei
18.50kg JØRAHOLMEN SONE Kent Davenport Langstilla Nei Nei
18.20kg Vina Charles Moses Jorra Nei Nei
24.90kg Vina Goulding Lambert Slingerplassen Nei Nei
19.00kg Sandia Dan Randa Saarikoski Nei Nei
20.00kg Sautso Torarinn Sighthorsson Panas Nei Nei
18.50kg Vina Thor Arthur Didriksen Storkistanakken Nei Nei
19.00kg RAIPAS SONE Dag Arne Johannessen Forbygninga Nei Nei
18.20kg Vina Øystein Mortensen Slingerplassen Nei Nei

Oppsummert etter Art

Art Antall Vekt Gj. snitt Størst Minst
Other 83 1, 707.69 20.574578 26.69 18.20
Laks 3 62.70 20.900000 22.50 20.00

Oppsummert etter Redskap

Redskap Antall Vekt Gj. snitt Størst Minst
Other 76 1, 569.89 20.656447 26.69 18.20
Flue 10 200.50 20.050000 23.00 18.40