Rømt oppdrettslaks
Bildet over viser en villaks (øverst) og en rømt oppdrettslaks som er tatt i sjøen i forbindelse med rømmingen fra Lerøy på Hitra i mai 2024. Den bør være lett å skille ut på grunn av slitte finner, forkorta gjellelokk og svak hale. Husk at villaks som har gytt flere ganger kan ha slitte finner. Flergangsgytere av villaks er ofte slankere og har ofte færre prikker enn oppdrettslaks. Foto: Lars Eivind Bones.
Oppdrett/Rømming

Hva gjøres i forbindelse med den rømte laksen i Trøndelag?

Siden rømningen ble oppdaget har Norske Lakseelver jobbet for å koordinere forvaltningslagene i Trøndelags sin innsats for å begrense skaden.

KA Fostad
søndag 26.mai 2024 / 13:42

PÅL MUGAAS

FREDAG 24.MAI 2024 / 13:13

 

Det har vært arrangert møter mellom Lerøy og forvaltningslagene, og NL koordinerer nå kontakten mellom oppdretteren og forvaltningslagene. Vår fagansvarlige har hatt tett dialog med Veterinærinstituttet om hvordan få på plass felles håndteringsrutiner for den rømte fisken, samt med NINA om fangstutviklingen i forskningsnota på Agdenes.

Alle forvaltningslagene i Trøndelag (med unntak av Orkla) som er medlem av Norske Lakseelver har skrevet under på et felles innlegg i lokalavisene. Innlegget er utarbeidet av Norske Lakseelver. Du kan lese det her.

Informasjonsplakat om hvordan forvaltningslagene skal ta imot og håndtere fisken er utviklet sammen med Veterinærinstituttet. Denne er nå spredd forvaltningslagene, som videreformidler til sine sportsfiskere. Reglene vil være de samme for alle elver som er medlem av NL. 

Er du sportsfisker og får en rømt oppdrettslaks, er dette rutinene

 • Avliv oppdrettslaksen med et hardt slag mot hodet
 • IKKE skyll, bløgg eller sløy fisken
 • Ta bilde av fisken
 • Meld den inn på laksebørsen som rømt oppdrettslaks på vanlig måte
 • IKKE ta skjellprøve. Dette gjøres av forvaltningslaget etter innlevering
 • Lever fisken hel til forvaltningslaget / grunneier – de skal levere fisken til Veterinærinstituttet og ta skjellprøver. De melder også inn den rømte oppdrettslaksen til Fiskeridirektoratet 
   
 • Du mottar 700 kr i dusør for hver oppdrettslaks som fanges i elva og som blir bekreftet som oppdrettslaks etter innlevering.
 • Fisken teller ikke på kvoten din
 • Fisk videre – og takk for hjelpen!

NB! Kontaktpunktene er forskjellige fra hver elv og vil framgå av plakaten forvaltningslaget distribuerer til sine fiskere.

Du kan lese mer om BKD hos Veterinærinstituttet.

 

Framover etter 24/5

Det jobbes nå med å få på plass felles rutiner for håndtering, godtgjøring av innsats og prøvetaking. NL har opprettet godt samarbeid med Veterinærinstituttet og en konstruktiv dialog med Lerøy.