Numedalslågen_CV_ToreFlåten5_060821
Sportsfiske/Fiskekort

Nytt system for fangstrapportering

Som tidligere annonsert blir ikke den forrige laksebørsen videreført av leverandør. Forvaltningslagets styre har innhentet informasjon fra og evaluert alternative tilbydere. Fra og med 2023 blir fangstrapportering inkludert laksebørs levert av Elveguiden.

torsdag 04.mai 2023 / 08:41

Ny laksebørs fins på https://elveguiden.no/no/laksebors/198. Historiske fangstdata blir importert dit.

Alle som fisker i Numedalslågen plikter å rapportere fangst. Fiskere som allerede har brukerkonto hos Elveguiden trenger ikke opprette ny. Registrering skjer på Elveguiden, enten i nettleser eller med app på smarttelefon/nettbrett. Fangster registreres av fiskeren selv eller av ansvarlig for valdet/fiskelaget. Grunneiere er ansvarlige for å formidle fiskeregler inkludert rapporteringskrav. Manglende rapportering kan føre til at valdet stenges for fiske.

Fiske utenfor sesong, ulovlig utført fiske, og andre ulovligheter kan rapporteres til Miljødirektoratet. Rapportering hjelper både lokal forvaltning og myndighetene.

Bildene under viser hvordan fangst registreres.

Rapportere fangst

 

Redigere fangst

 

Mine fangster