Forvaltning/Årsmelding

Driften av forvaltningslaget i disse coronatider

Årsmøtet 2020 måtte altså avlyses/utsettes. Dette er beklagelig, men alle er kjent med hvordan denne smittefaren påvirker både arbeidsliv og organisasjonsliv.

LågenBjørn
tirsdag 28.april 2020 / 23:47

Regnskap kommer opp til behandling på neste årsmøte. Sittende styre fortsetter til neste årsmøte. 

Styret vil forholde seg til budsjettforslaget inneværende år, slik det er sendt ut.

Eventuelle innvendinger eller kommentarer til dette fra medlemmer meldes inn til laget.  Slike innspill vil bli styrebehandlet på neste styremøte.

Styret oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes anbefalinger. Når det gjelder årets fiskesesong, vil styret følge utviklingen og rådene fra helsemyndighetene og formidle informasjon om dette.