Eiri-Voll Lærdalselva
Sportsfiske/Fiskeregler

Innskjerping fiskeregler

Etter forhåndsavtale og i samråd med fmsf er det fra og med 16. Juli og ut sesongen innført maksmål på hannlaks på 80 cm. Det betyr at i tillegg til all hunnlaks, skal også all hannlaks over 80 cm gjenutsettes! Avlivet hannlaks over maksmålet tilfaller elveeier, tilsvarende som for all avlivet hunnlaks.

 

Paal
Mandag 16.juli 2018 / 23:37

Forøvrig gjelder fiskereglene som vedtatt tidligere.