Boenfossen i Tovdalselva
Boenfossen i Tovdalselva. Her er det montert teller i trappa. Det vandrer også fisk utenfor trappa når vannføringen er mindre enn 20 m3/s.
Forvaltning/Teknologi

Laks i trappa

Fisketelleren i Boenfossen gir verdifull informasjon for forvaltningen av elva. På det meste vandret det 130 laks gjennom fisketrappa på en enkelt dag i 2016 - det var den

Paal
Fredag 16.september 2016 / 02:51

I Tovdalselva er det fisketrapp i Boenfoss. Det vandrer i tillegg et ukjent antall laks og sjøørret utenom fisketrappen, gjennom fossen, når vannføringen i fossen er under ca. 20 m³/s.

Oppvandringen er oppdatert til og med 4. september.

Til da hadde det vandret 1654 laks (1 oppdrettslaks) og 146 sjøørret gjennom fisketrappen. Laksen er fordelt mellom størrelsesgruppene med 24 % smålaks, 67 % mellomlaks og 9 % storlaks (saken fortsetter under bildet).

Kumulativ oppvandring av laks i Boenfoss i Tovdalselva i 2016 fram til 3.september.
Kumulativ oppvandring av laks i Boenfoss i Tovdalselva i 2016 fram til 3.september.

 

Omfattende jobb

Det er Skandinavisk Naturovervåking som opererer fisketelleren, i Tovdalselva som i mange andre elver. Jobben er omfattende.

- Det er en krevende jobb å holde overvåkingssystemene i gang. På alle lokaliteter har vi alltid gående et bakgrunnsopptak med 3 bilder i sekundet. Disse vil brukes for å kvalitetssikre registreringene på slutten av året. Det finnes i dag ikke systemer som fungerer helautomatisk. Det er helt nødvendig å se på hvert videoklipp – særlig for å skille mellom laks og sjøørret og sjørøye. Våre ansatte har derfor gått gjennom de ca. 50 000 videoklippene til nå i år, forteller daglig leder Anders Lamberg.

Han forteller at de har valgt å benytte en fisketeller (fra Lighthouse Sensor Systems i Trondheim) som «trigger» for videoopptak i fisketrappene.  Det skyldes at det er mer robust og billigere enn alternativene.

- Flere firma har fisketellere som vi har vurdert, men de er ikke så driftssikre som den vi bruker mest. Vi har også lokaliteter der mekaniske fisketellere (utviklet av Kåre Myhre) utløser videoopptak. Dette er en gammel arbeidshest som har gjort god nytte, men den får ikke med seg små fisk, så den egner seg ikke til sjøørret og små smålaks, som nå er en viktig del av overvåkingen, forteller Lamberg.

Gir honør til Miljødirektoratet

Systemene de bruker nå, kan ofte stå uten tilsyn i over en måned og er ofte driftet av alternative strømkilder (vannturbiner, solcelle og brenselsceller). 

- Vi forsøker å plukke de beste systemene som er tilgjengelig til enhver tid. Miljødirektoratet har vært sterkt delaktig i den tekniske utviklingen og jeg tror ikke de helt er klar over at det systemet de har bidradd til, trolig er det beste som finnes i dag. Honnør til MD for det, avslutter Lamberg.