Pukkellaks

Beskrivelse

Pukkellaks finnes «naturlig» i elver rundt det nordlige Stillehavet. At det er pukkellaks i norske farvann, skyldes at russiske myndigheter satte ut yngel i to omganger i siste halvdel av 1900-tallet. Det har vært pukkellaks i elver i Øst-Finnmark i mange år, først og fremst i oddetallsår. I Orkla var det flere titalls pukkellakser i 2017, noen få i 2019.

Den 16. mars arrangerer Norske Lakseelver temamøte om pukkellaks.

Møtet er åpent for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Klikk her for mer info: https://lakseelver.no/nb/events/pukkellaks-hva-gjor-vi