Smitteberedskap Tovdalselva

Mål

Sikre at elva ikke blir utsatt for smitte av sykdom eller parasitter.

Beskrivelse

Elveeierlaget drifter 2 stasjoner for desinfisering av fiskeutstyr.  Stasjonene består av sprøytekanne med Virkon S blanding.  Fiskeutstyr, vadere, hover og annet utstyr som har vært benyttet i andre vassdrag, og ikke er helt tørt, skal behandles med Virkon S før fisket tar til.  Fuktig utstyr sprøytes med Virkon S blandingen, og dette skal virke i ca 10 min.  Husk å skylle behandlet utstyr i ferskvann etterpå.

Stasjonene befinner seg i sone 2 ved parkeringsplassen, samt på Esso Birkeland.

I 2019 er det Trygve Flaa som har hatt tilsyn med stasjonene.

Økonomi

Innkjøp av Virkon S og pumpekanner

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-27
Evaluert resultat

Desinfiseringsstasjonene har vært operative i 2019