Oppsyn Tovdalselva

Mål

Sikre at fiskere har løst fskekort samt at gjeldende fiskeregler blir overholdt.

Beskrivelse

Oppsynet i Tovdalselva utføres av 16 medlemmer av Birkenes Sportsfiskerforening.  

Økonomi

Birkenes Sportsfiskerforening får en årlig godtgjørelse for oppsynsjobben

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-27
Evaluert resultat

Oppsynet har fungert som forutsatt i 2019