Lakseteller Tovdalselva

Mål

Overvåke utvikling i laksebestand oppstrøms Boenfoss

Beskrivelse

Alle laks som passerer laksetrappa i Boenfoss blir registrert.  Antall laksepasseringer gir viktig informasjon, både om bestandsutviklingen oppstrøms fossen, og om den generelle bestandsutviklingen i vassdraget.  Tallene vi være påvirket av vannføringen det enkelte år.  Det er viktig å være klar over at laks også kan passere i fossen på gunstig vannføring.

Økonomi

I 2019 er det medlemmer av Birkenes Sportsfiskerforening som har stått for tellingen.  Kostnader til trapp og kamera er i stor grad dekket ved offentlige tilskudd

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-27
Evaluert resultat

Oppgangen i 2019 er tilbake på samme nivå som i 2017