Fangstrapportering Tovdalselva

Mål

Elveeierlaget vil at all fangst skal rapporteres fortløpende, og at rapporteringsandelen skal være over 90% på årsbasis for alle korttyper

Beskrivelse

Tovdalselva benytter scanatura (Inatur) systemet for kortsalg og fangstrapportering.  Det skal rapporteres på alle kort.  Også 0 fangst skal rapporteres.

Økonomi

Inngår i lisens på systemet

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-10-24
Evaluert resultat

Rapporteringsgraden ble 92% på sesongkort og 78% på dags- og ukekort.  Styret i elveeierlaget er ikke tilfreds med dette, men mener at det hovedsakelig er kort uten fangst som ikke er rapportert.

Rutinene vil bli innskjerpe neste sesong.