Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
12:18
05:52
18:44

Kvalitetsnormstatus i Tovdalselva

Kvalitetsnormstatus i Tovdalselva

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Tovdalselva.
Kvalitetsnormstatus
svært dårlig
Genetisk integritet
Svært god
Høstingspotensial
svært dårlig

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
svært dårlig37%78%46%2010-20152016

Tovdalselva er reetablert etter forsuring med stamme fra Storelva i Aust-Agder. Det er ikke fullgod oppnåelse av gytebestandsmål, men den genetiske komponenten er god. Kvalitetsnormstatus blir svært dårlig på bakgrunn av problemene med å oppnå gytebestandsmålet.

Beskatningsråd

Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Dette er en bestand i etablering (materiale fra Storelva i Aust-Agder) etter at den opprinnelige bestanden gikk tapt på grunn av forsuring. Avviket fra gytebestandsmålet har vært lite.

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
226978905395780372127915582

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.