Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Vestfold og Telemark

til

Vi ønsker velkommen til regionmøte for forvaltningslag, foreninger og andre interesserte i lakse- og sjøørretelver på Østlandet!

17:00    Middag på Høyt og Lavt, Steinsholt

17:45    Kaffe og mingling

18:00    Velkommen til regionmøte og innledning

 • Presentasjonsrunde
 • Siste nytt fra Norske Lakseelver
 • Norske Lakseelvers strategi
  • Hvordan engasjere flere unge voksne?
  • Hvordan engasjere flere kvinner?
  • Hvordan engasjere flere rettighetshavere?

18:45    Evaluering av årets sesong

 • Runde rundt bordet:
  • Hvordan har årets sesong gått?
  • Hva har fungert bra og mindre bra?
  • Hva vil dere anbefale til andre elver å gjøre?

19:30    Radiomerking av fisk i Numedalslågen og Skiensvassdraget. Hva ønsker vi å lære?
              – Finn Økland, Norsk institutt for naturforskning

20:00    Kaffepause

20:15    Gjennomgang av regional vannforvaltningsplan for V&T 2022 - 2027
              – Lars Wilhelm Solheim, Vestfold og Telemark Fylkeskommune

              -Hva betyr vannforvaltningsplanen for anadrom fisk?

20:45    Oppsummering

21:00    Takk for i dag, og vel hjem!

Påmelding innen 20.09.23 ved å klikke her