Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i medlemslagene til vårens medlemsmøte på Gardermoen 28.-29...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning inviterer til konferanse med foredrag om nytt fra lakseforskningen, der forskere...

Kurs i valgkomitéarbeid

til

Norske Lakseelver inviterer alle valgkomiteer i medlemslagene til kurs i valgkomitéarbeid.
 

Valgkomiteen er viktig for rekruttering til forvaltningslaget og for å sikre at elva blir ivaretatt på best mulig.

Vi arrangerer kurs i for alle valgkomiteer i Norske Lakseelver.

Foredragsholder er Astri Liland, fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke.

Valgkomiteen i Norske Lakseelver vil være tilstede under seminaret.

Vel møtt til et nyttig kurs!

 

Klikk her for å melde deg på.