Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
6.5m3
02:52
14:59
08:54
21:24

Om Salangsvassdraget Vald-og soneoversikt

Fisket i Salangselva er godt organisert. Elva er delt i 23 soner, som også inkluderer de to store vannene i elva. Det er begrenset antall kort til de enkelte sonene, og kortsalget foregår gjennom trekning kl 17:00 hver dag i sesongen. Trekningen foregår på Elvelund Camping ved utløpet. NB! Det er fredningsdøgn fra mandager kl 15:00 til tirsdager kl 18:00. Øvrige fiskedøgn er fredet mellom kl 03:00 - 06:00 og 15:00 - 18:00.