Laksetrapp
Sportsfiske

Salangselva har fått nye nettsider under portalen til Norske Lakseelver.

Fangst- statistikk i Salangsvassdraget i 2018