David Lorentsen

Sesongen så langt

Her kommer en oppsummering av fisket så langt. Styret måtte gjøre grep på grunn av veldig lavt fiske av mellom, og stor laks. Det ble innført utsetting av all laks over 80 cm. Fangststatistikken taler for seg, med bare 42 laks mellom 3-7 kg, og 5 laks over 7 kg, ser det ut for at innsiget er veldig lavt når vi skriver 17.07.

Per-Øyvind Winther
mandag 17.juli 2023 / 12:39

Dårlige fiskeforhold/vannføring/temperatur spiller en rolle, men det har vi opplevet før, men fortsatt fisket bra med stor laks. Vi har ikke sett så lave fangster av mellom, og storlaks på 10 år. Det som er positivt, er at det er godt med smålaks. Gytingen i 2018-19 var meget god, med mye mellom, og stor laks, og det ser vi i resultat på laks under 3 kg. Fangstene av sjøørret er fortsatt veldig lave, med bare i overkant av 40 de 3 siste ukene, og der vi normalt fisker mellom 250 til 400. Det ser ut som at sjøørreten har vært lengere i sjøen og beitet, men vi er bekymret for bestanden på sikt. Vi ser at fangsttallene går nedover i alle vassdrag, og det er naivt å tro at det ikke skjer noe i vårt vassdrag. Vi tar nok ut for mye stor sjøørret, og vi oppfordrer til og gjenutsette sjøørret over 3 kg. Styret vil ta en oppsummering, og komme med mulige endringer rundt 1.08. Observasjoner av mye sjøørret, de siste dagene i sjøfossen forteller at den er på full fart opp i elva, og regnet sist natt, kan endre fisket betraktelig. Når det gjelder pukkellaks, ser det ut for at oppgangen så langt er veldig høyt. For 1 og en halv uke siden, ble det i sjøfossen observert 50-60 pukkel, men ikke noe av betydning etterpå. Det er meldt inn 4 fanget så langt av fiskere, og vi har tatt ut noen få stykker med harpun. Vi gjør ingen tiltak med garn nå, når det er så mye villfisk. Vi gjentar samme strategi som i 2021, at vi tar de ut før de har startet gytingen. 

Skitt fiske

Per Øyvind Winther

Styreleder.