Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Vossavassdragets forvaltningslag

Vossavassdraget forvaltingslag SA  er ei samanslutning av fiskerettshavarar i den delen av Vossavassdraget som fører anadrom laksefisk i Voss kommune.

Paal
Torsdag 29.juni 2017 / 09:54

Du kan laste ned vedtektene her.

vedtekter_vossovassdraget.pdf