Forvaltning/Årsmelding

Årsmelding 2016

RuneKrogdahl
mandag 06.mars 2017 / 15:21

Hvert år lager vi en ganske omfattende og detaljert årsmelding, slik at interesserte skal ha mulighet for å sette bedre inn i hva vi har gjort.

 

orkla_arsmelding_2016.pdf