Workshop/kurs for styre og ansatte - roller, forventninger og ansvar

Beskrivelse

Tema: Forvaltningslagets rolle som arbeidsgiver – hva betyr det av forpliktelser og ansvar? Hva bør et styre som har ansatte passe på? Forsikringer, HMS, ansettelsesavtaler mm.

Kurset arrangeres den 9. mars av Norske Lakseelver, med bidrag fra Astri Liland fra Norsk Landbrukssamvirke.