Styremøte 21.06.2021

Mål

Styremøte i Orkla Fellesforvaltning, 21.06.21 kl 19.00, Landbrukssenteret Midt

Beskrivelse

Saksliste:

Sak 2 – 1: Referat fra forrige styremøte. Vedtakssak

Sak 2 - 2: Gjennomgang av status driftsplanen. Orienteringssak

Sak 2 - 3: Årets sesongstart. Orienteringssak

Sak 2 – 4: Relasjoner til eksterne aktører. Vedtakssak

Sak 2 – 5: Mandat til gruppe som skal jobbe med fiskeregler. Vedtakssak

Sak 2 - 6: Oppnevning av personer til gruppe som skal jobbe med fiskeregler. Vedtakssak

Sak 2- 7: Organisering av skjellprosjektet. Vedtakssak

Sak 2 – 8: Gjennomføring av kretsmøter. Orienteringssak

Sak 2 – 9: Midtsesongsevaluering – fastsette av dato. Vedtakssak

Sak 2 – 10: Medlemsskap i ErT

Sak 2 – 11: Mandat for evaluering av økonomien i Gaula. Orienteringssak

Sak 2 – 12: Eventuelt