Styremøte 13.07.2021

Mål

Styremøte i Orkla Fellesforvaltning, 13.07.21 kl 19.00, Teams videomøte

Beskrivelse

Saksliste:

Sak 3 – 1: Referat fra forrige styremøte. Vedtakssak

Sak 3 - 2: Gjennomgang av status driftsplanen. Orienteringssak

Sak 3 – 3: Relasjoner til eksterne aktører. Vedtakssak

Sak 3 – 4: Gruppa som skal jobbe med fiskeregler. Orienteringssak

Sak 3 - 5: Midtsesongsevaluering

Sak 3 - 6: Eventuelt (Oppsyn, Pukkellaks)