Styremøte 07.10.2021

Mål

Styremøte i Orkla Fellesforvaltning, 07.10.21 kl 19.00, Landbrukssenteret Midt, Meldal

Beskrivelse

Saksliste:

Sak 4 – 1: Referat fra forrige styremøte. Vedtakssak

Sak 4 - 2: Protokoller (styremøter, kretsmøter og RS), hva skal publiseres? Vedtakssak

Sak 4 – 3: Laksebørs - leverandør. Drøftingssak

Sak 4 – 4: Oppsyn / desinfisering. Drøftingssak.

Sak 4 - 5: Valg av nestleder. Vedtakssak

Sak 4 - 6: Høstmøte, tema: GBM og fiskeregler. Foredragsholdere, sted og dato. Vedtakssak

Sak 4 - 7: Fiskeregelgruppa, status. Orienteringssak

Sak 4 - 8: Elvene rundt Trondheimsfjorden, status. Orienteringssak

Sak 4 - 9: Elvene rundt Trondheimsfjorden, valg av representant. Vedtakssak

Sak 4 - 10: Skjellprosjektet. Drøftingssak

Sak 4 – 11: Årsmøte Norske lakseelver Bårdshaug Herregård 2022. Orienteringssak

Sak 4 - 12: Eventuelt