Styremøte 02.03.2021

Mål

Styremøte i Orkla Fellesforvaltning, 02.03.21 kl 19.00, Landbrukssenteret Midt

Beskrivelse

Saksliste:

2021/01: Elveguiden.no

2021/02: Referat fra forrige møte

2021/03: Forberedelser kretsmøter og RS-møte

2021/04: Oppsyn

2021/05: Pålegg fra MD til regulanten

2021/06: Fiskeregler 2022

2021/07: Informasjonssaker

2021/08: Eventuelt