Smittevernplan 2020

Beskrivelse

I år måtte vi for første gang innføre smitteforebyggende tiltak også mtp på fiskerne. Gjennom ErT-samarbeidet fikk vi utviklet en smittevernplan for fiske i Gaula, Verdalselva og Orkla. Smittevernplanen ble sendt ut på høring og godkjent av smittevernleger i disse elvene. Planen ble sendt ut og gjort tilgjengelig til alle rettighetshavere digitalt.