Sertifisering droneoperatør

Mål

Nye regler fra 1/1-2021 krever at alle som skal fly drone skal igjennom kurs, eksamen og registrering. Dette må vi igjennom for å kunne gjennomføre gytegroptelling og gytefeltregistreringen.