Sentrale forskrifter 2021 – 2025

Beskrivelse

Disse fastsettes av Miljødepartementet hvert 5 år og er rammene vi har å forholde oss til når vi fastsetter egne regler. Miljødirektoratet utarbeider og foreslår regler for hvert laksevassdrag basert på innspill fra Fylkesmannen og Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning. På grunn av dårlig måloppnåelse de siste 4 år ønsket Miljødirektoratet (MD) i sitt første forslag å kutte sesongen med 2 uker i Orkla. Fordi 3 måneders sesong er et klart uttalt mål for forvaltningen i Orkla prioriterte styret  arbeidet med å finne løsninger som Fylkesmannen støttet og MD kunne godta. Målet var å opprettholde en sesong på 3 måneder.

Etter hvert nådde vi fram med vår løsning.

I MD sitt brev til departementet som ble oversendt før jul foreslås det nå en sesong på 3 måneder for de neste 5 år. Forskriften ble vedtatt 19.03.2021.