Midtsesongsevalueringsmøte 2020

Beskrivelse

På årets møte ble det gjennomgått tall fra laksetelleren på Bjørsetdammen, utvikling i fangststatistikk på forskjellige vald, for hele elva og overvåkningsfiske i kilenotstasjon på Agdenes. Skjemaet fra Vitenskapelig råd ble gått igjennom.

Alt tydet på at årets oppgang av fisk var god, derfor var det ikke behov for justeringer av fiskereglene.