Medlemskap i andre organisasjoner, råd og utvalg

Beskrivelse

OFF er medlem i Norske lakseelver, Elvene rundt Trondheimsfjorden, Fagrådet for Orkla, Fagrådet for Trondheimsfjorden, Knutepunkt Trøndelag for Lakseelver, NL Fagutvalg vannkraft og Orkland reiselivsforum. Medlemskapene medfører alle noe møtevirksomhet.