Laksebørs 2020

Beskrivelse

En god forvaltning av laksen er avhengig av god rapportering.

Ordningen med pliktig fortløpende rapportering ble innført allerede til sesongen 2011. Dette fungerer godt, men vi har stadig et forbedringspotensiale. Fangstrapportering er viktig både i forhold til arbeidet med gytebestandsmål/midtevaluering og pressearbeid som er svært verdifullt for vassdraget. Manglende og sen rapportering kan gi oss innstramminger og reguleringer hvis gytebestandsmålet blir for lavt. Fra Miljødirektoratets hold er signalene klare. De vil stenge fisket på strekninger der manglende eller sen rapportering gjentar seg.

I 2017 endret vi systemet for innrapportering helt. Sammen med Gaula og Verdalselva tok vi i bruk systemet Namsen hadde brukt ett par år; laksebørsen fra Brief-it. Her rapporterer fiskere selv direkte via web eller en app. I år som i 2019 opplevde vi dessverre tidvis problemer med registreringer og fangstrapporteringer.