Kultiveringstiltak

Beskrivelse

Her er det utarbeidet og søkt om flere prosjekt i samarbeid med Vannormrådet Orkla og Norsk institutt for naturforskning.

Sluttrapport for prosjektet «Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag» vil bli publisert. Et av hovedmålene med undersøkelsen er at de skal være tiltaksorientert og munne ut i konkrete tiltak for å bedre forholdene for sjøørret i Orklavassdraget.Rapporten legges til grunn i prioritering og søknader.