Kretsmøte Orkdal 17.08.2021

Mål

Ordinært kretsmøte i Orkdal krets, 17.08.2021 kl 19:00, Bårdshaug Herregård.

Beskrivelse

Sak 1:  Valg av møteleder

Sak 2:  Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrere frammøtte.

Sak 3:  Valg av to personer til å godkjenne protokollen.

Sak 4:  Framleggelse av styrets forslag til årsmelding og regnskap for 2020

Sak 5:  Framleggelse av styrets forslag til handlings- og arbeidsplan, budsjett, samt saksliste til ordinært RS-møte.

Sak 6:  Valg av 1 styremedlem for 2 år. Styremedlemmene sitter i Representantskapet i perioden de er styremedlemmer.

Sak 7:  Valg av varamedlem til styret for 1 år.

Sak 8:  Valg av representanter til Representantskapet (Orkdal 4 rep., Meldal 3. rep. og Rennebu 2. rep.) for ett år, samt et varamedlem.

Sak 9:  Valg av nytt varamedlem til valgkomite.

Sak 10: Orientere om aktuelle saker

Sak 11: Oppnevne aktuelle komiteer / utvalg.