Kretsmøte Orkdal 17.08.2021

Mål

Ordinært kretsmøte i Orkdal krets, 17.08.2021 kl 19:00, Bårdshaug Herregård.

Beskrivelse

Sak 1:  Valg av møteleder

Sak 2:  Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrere frammøtte.

Sak 3:  Valg av to personer til å godkjenne protokollen.

Sak 4:  Framleggelse av styrets forslag til årsmelding og regnskap for 2020

Sak 5:  Framleggelse av styrets forslag til handlings- og arbeidsplan, budsjett, samt saksliste til ordinært RS-møte.

Sak 6:  Valg av 1 styremedlem for 2 år. Styremedlemmene sitter i Representantskapet i perioden de er styremedlemmer.

Sak 7:  Valg av varamedlem til styret for 1 år.

Sak 8:  Valg av representanter til Representantskapet (Orkdal 4 rep., Meldal 3. rep. og Rennebu 2. rep.) for ett år, samt et varamedlem.

Sak 9:  Valg av nytt varamedlem til valgkomite.

Sak 10: Orientere om aktuelle saker

Sak 11: Oppnevne aktuelle komiteer / utvalg.

 

--- 

Utdrag fra protokoll:

20 stemmeberettigede møtte.

 

Sak 6:

Valg av 1 styremedlem for 2 år

Valgkomiteens forslag: Helge Klungland. Enstemmig valgt.

 

Sak 7: Valg av varamedlem til styret for 1 år

Valgkomiteens forslag: Beate Nordsteien. Enstemmig valgt.

 

Sak 8: Valg av representanter til Representantskapet for ett år, samt et varamedlem

Valgkomiteens forslag: Helge Klungland, Erlend Olsø, Ole Gunnar Opøien, Beate Nordsteien og Lillian Opøien. Vara: Torleif Moe.

Helge Klungland ble valgt under sak 6 og Jonny Svinsøyen Snøsen ble valgt for 2 år i 2020. De opptar 2 plasser i RS, så det er 4 igjen. Alle enstemmig valgt.

 

Sak 9: Valg av varamedlem til valgkomite

Forslag: Ola By. Enstemmig valgt.