Kompetanseutvikling og faglig oppdatering

Beskrivelse

Delta på ulike konferanser, foredrag, webinar for kompetanseutvikling og for å kunne holde seg og faglig oppdatert innen våre lovpålagte arbeidsoppgaver. Her er det flere arrangører. Norske lakseelver, Vannregionen, NINA og andre arranger i løpet av året noen innenfor ulike tema. De fleste kjører dette nå via teams e.l., så det er både enklere og billigere å delta.

Eksempler:

Nasjonal naturrestaureringskonferanse

Ulike foredrag på Teams via Norske lakseelver

Studieturer Fagutvalget