Innlevering av fisk 2020

Beskrivelse

Mattilsynet stoppet i 2016 den mangeårige praksisen med innlevering av fisk direkte til helsetunene i Orkdal og Meldal. Etter mye informasjon og dokumentasjon fikk vi godkjent vår foreslåtte løsning av Mattilsynet før sesongstart 2017.

Helsetunene har vært godt fornøyde med løsningen. Mattilsynet har ført tilsyn og vi har fått tilbakemelding om at de var godt fornøyd hvordan dette var løst. Samme informasjonsmateriell og systemet med kvitteringsblokker ble derfor videreført og fisken kunne innleveres til 3 helsetun, ett i hver kommune.