Informasjon om gjenutsetting

Beskrivelse

Med innføringen av døgn- og sesongkvoter har graden av gjenutsetting økt.

Målet for den lokale forvaltningen er at dette blir gjennomført mest mulig skånsomt. Informasjon og opplæring er viktig for at dette oppfylles.