Gytegroptelling 2021

Mål

En årlig registrering av gytingen på 3 referansestrekninger

Beskrivelse

I 2008 ble mesteparten av elva flydd og 3 referansestrekinger ble plukket ut. På disse strekningene ble det foretatt telling av gytegroper fra helikopter i 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Fordelen med å telle fra helikopter er at man ser gropene godt og at det går kjapt. Derimot kreves det mye organisering, det er kostnadskrevende og man er veldig avhengig av værforholdene. Derfor kjørte vi en liten test i 2016 om det lot seg kjøre å filme det samme med drone. Resultatet var såpass overbevisende at vi bestemte oss for å ta tellingene fra og med 2017 med drone. Selv om vi kom seint i gang fikk vi flydd hele de to øverste strekningene og halve av den nederste. Fordelene er mange, for eksempel kan vi fly selv om det er snø, man er ikke avhengig av andre, kan fly på kort varsel når forholdene er gode, vi kan telle i ro og mak innendørs og ikke minst kan vi dokumentere hva vi har sett. Større deler av elva blir også tilgjengelig med drone.