Gytegroptelling 2021

Mål

En årlig registrering av gytingen på 3 referansestrekninger

Beskrivelse

Strekning

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

1. Grøtte

- Mærk bru

225

146

136

64

44

111

93

133

330

269

353

258

2. Meldal bru

-Lo bru

228

154

151

51

110

138

207

124

400

158

405

291

3. Vormstad

– Forve

21

68

139

50

292

315

156

96

102

53

149

174

 

475

368

425

165

446

564

456

353

832

480

907

723

Flydd med helikopter: skravert i grått, flydd med drone: skravert i grønt

2021 var det 5 året vi brukte drone. Vi måtte kjøpe ny drone da fjernkontrollen på den vi hadde sluttet å virke. Dårlig lys og vær den første uka, men fikk fløyet disse strekningen på nytt. Vi fikk dermed filmet de tre referansestrekning under ok forhold. Den nye drona (samme modell / type, men oppgradert versjon) tåler bedre vind og nedbør, men er veldig ømfintlig for lave temperaturer. Sleit med å kunne fly enkelte dager det var under 0 grader. Den andre fløy fint ned til 10 minus.

I tillegg til referansestrekningene fikk vi også fløyet minstevassføringsløpet i år. Dette er den samme strekningen som ble drivtelt.

Kort sammendrag/abstract av oppnådde resultater
I år opplevde vi en nedgang i antall groper forhold til i fjor. I øvre del (Grøtte til Mærk Bru) har vi ikke funnet så få groper etter vi begynte å telle med drone. Slik var det derimot ikke på de andre 2, i Orkdal (Vormstad – Forve bru) var det heller tvert i mot. Der har vi aldri før telt så mange gytegroper med drone. En del av dette var små groper tett ved land, så det kan nok være sjøørret noen av gytegropene.  I Meldal var det middels med antall groper.

Resultatet samsvarer også i år godt med overvåkingen / tellingen ved Bjørsetdammen og inntrykket ellers av sesongen.

Resultater fra årets gytegroptelling ble gjennomgått på høstmøte for alle rettighetshavere, fagrådsmøte for Orkla og på RS-møte o Orkla Fellesforvaltning. Resultatet ble derigjennom brukt i vurderingen av årets sesong og som en del av vedtaksgrunnlaget for fastsettelse av nye fiskeregler.