Gytegroptelling 2020

Mål

En årlig registrering av gytingen på 3 referansestrekninger

Beskrivelse

I 2008 ble mesteparten av elva flydd og 3 referansestrekinger ble plukket ut. På disse strekningene ble det foretatt telling av gytegroper fra helikopter i 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Fordelen med å telle fra helikopter er at man ser gropene godt og at det går kjapt. Derimot kreves det mye organisering, det er kostnadskrevende og man er veldig avhengig av værforholdene. Derfor kjørte vi en liten test i 2016 om det lot seg kjøre å filme det samme med drone. Resultatet var såpass overbevisende at vi bestemte oss for å ta tellingene fra og med 2017 med drone. Selv om vi kom seint i gang fikk vi flydd hele de to øverste strekningene og halve av den nederste. Fordelene er mange, for eksempel kan vi fly selv om det er snø, man er ikke avhengig av andre, kan fly på kort varsel når forholdene er gode, vi kan telle i ro og mak innendørs og ikke minst kan vi dokumentere hva vi har sett. Større deler av elva blir også tilgjengelig med drone.

 

Resultater 2020

Dette var fjerde året vi brukte drone. I år var været noe variert, slik at de tre referansestrekningen ble flydd under litt forskjellige forhold. Spesielt var det utfordringer med regn og vind, slik at flygingene måtte avsluttes enkelte dager. Systematiseringen fungerte godt, både hvordan vi legger opp filmingen av hver strekning, filmer hver etappe og hvordan disse så blir gjennomgått i ettertid.

I år opplevde vi en dobling av antall groper i forhold til i fjor, tross fjoråret var det bedre og jevnere forhold. Resultatet samsvarer godt med overvåkingen / tellingen ved Bjørsetdammen og inntrykket av sesongen. Vi har tidligere aldri funnet så mange groper totalt. Det var strekningene i Rennebu og Meldal som sto for økningen. 

Som tidligere år ble det redegjort om årets gytegroptelling på kretsmøte for alle grunneiere, fagrådsmøte for Orkla og Representantskapsmøte i Orkla Fellesforvaltning. Resultatet ble derigjennom brukt i vurderingen av årets sesong og som en del av vedtaksgrunnlaget for fastsettelse av nye fiskeregler.
Videre har vi delt våre erfaringer med forvaltningen både i Namsen, fagrådet for Orkla og i fagutvalget for vannkraft i Norske Lakseelver.