Gytefeltregistrering

Beskrivelse

De siste årene har vi fått spørsmål om kryssing av elva fra flere hold. Dette være seg strømkabler, fiberkabler, vannrør, kloakkrør osv. I tillegg får vi henvendelser når det har er byggingsaktivitet i elva, broer, gang og sykkelbaner osv..
Entreprenører eller kommunene tar gjerne kontakt med oss i forbindelse med tidspunkt / periode på gjennomføring av tiltak og om/ eller hvor de kan krysse elva.
De siste 2 år har vi nå fløyet mye av elva med drone for å få kartlagt hvor det gytes. Vi ønsker å få kartlagt gytefeltene i hele elva, slik at vi unngår at disse blir ødelagt.